Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Ökad efterfrågan på svenska äpplen

Från juli till december ökade andelen svenska äpplen i matbutikerna med i snitt 7 procent. Orsaken är nya lagringsmetoder och att fler konsumenter väljer svenska sorter.

Ökad efterfrågan på svenska äpplen
Santana är en av flera svenska äppelsorter som finns tillgänglig nu, i februari.

De klassiska sorterna Ingrid Marie och Aroma står för den största ökningen. Men även de nyare sorterna Saga, Santana och Rubinola efterfrågas mer än tidigare.

Äppelriket Österlen, som är ett medlemsföretag som ägs av 94 sydsvenska odlare, har under de senaste åren investerat i nya långtidslager, så kallade ULO-lager med modifierad atmosfär vilket innebär att frukten i vissa fall kan lagras ända fram till nästa skörd.

Just nu står svenska äpplen för cirka 55 procent av äpplena i butikerna och cirka 25 procent av all äppelkonsumtion i Sverige. Under våren väntas en fortsatt ökning av andelen svenska äpplen i handeln.

 

Källa: Äppelriket

comments powered by Disqus
Annons: Morgondoppet2018
Annons: