Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Ölboom i hela Europa: "Tillväxten är särskilt stark i Sverige"

Konsumtionen av öl ökar i hela Europa, enligt en bubblande färsk trendrapport. Tyskland är Europas största ölproducent medan Belgien är den största exportören av öl inom EU.

Ölboom i hela Europa:
Foto: Shutterstock.

Nu finns det fler än 10 000 bryggerier i EU, enligt den senaste utgåvan av den årliga trendrapporten från branschorganisationen Brewers of Europe.

– Tillväxten har varit särskilt stark i Sverige där vi ser att antalet bryggerier femdubblats sedan 2012, jämfört med ett EU-snitt på fördubbling. Och preliminära siffror för 2019 visar fortsatt nyetablering, säger Anna-Karin Fondberg, vd för Sveriges Bryggerier.

EU:s totala ölproduktion 2018 överträffade för första gången på ett decennium 400 miljoner hektoliter. Konsumtionen av öl ökade i varje enskilt land i Europa, som ett resultat av att konsumenterna fått ett mer varierat, mer specialiserat utbud.

Särskilt stark har utvecklingen varit av produkter med lägre alkoholstyrka, vilket sammanfaller med nedgången av den totala alkoholkonsumtionen; trenden är tydligt i hela i Europa.

 Här är några nedslag ur rapporten:

  • Tyskland är fortsatt Europas störta ölproducenten.
  • Polen byter plats med Storbritannien och är nu den näst största ölproducenten.
  • Exporten fortsätter att öka med Nederländerna som den största exportören av öl till länder utanför EU. Hela 40% av landets producerade volym går på export.
  • Belgien som kvarstår som den största exportören av öl inom EU, strax före Tyskland.
  • Konsumtionen av öl ökar i hela Europa. I Sverige har vi gått från 50 liter per person och år 2012 till 58 liter 2018. Det ska dock jämföras med tjeckerna som konsumerar hela 141 liter per person och år.

AGNETA RENMARK

Annons: Krav
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Skeppsbron 28, 4tr
111 30 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: