Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Örebro universitet leder stort EU-projekt i robotik

Örebro universitet har fått sju miljoner euro av EU för att utveckla teknik för självgående robotar på lager.

Örebro universitet leder stort EU-projekt i robotik
Achim Lilienthal och Matin Magnusson, Örebro universitet. Foto: Örebro universitet

Robotikforskningen vid Örebro universitet har beviljats anslag ur Horizon 2020, EU-kommissionens ramprogram för forskning och innovation. I projektet, som fått namnet Iliad, ska forskare från fyra universitet i samarbete med företag utveckla teknik och säkerhet på lager, med Örebro universitet som koordinator.

Iliad-projektet är inriktat på livsmedel, en hantering med korta ledtider som ställer stora krav på flexibilitet, men tekniken är allmängiltig.

– Det finns, och byggs idag till exempel i Örebro, helt automatiserade lager. Men alla företag vill inte göra så. Vårt mål är att utveckla en teknik som kan integreras i redan existerande lager på ett enkelt sätt, säger Martin Magnusson, som är vetenskaplig ledare för projektet.

Syftet med forskningsprojektet är dessutom att tekniken ska uppgradera sig självt genom att lära av det som sker, en teknik som inte finns idag.

På ett lager handlar det mycket om gaffeltruckar, hur det ska manövreras automatiskt och energieffektivt, på ett sätt som är säkert för människor i omgivningen. Automatiserade truckar slits också mindre än de som manövreras av människor vilket minskar kostnader för företagen.

Under fyra år ska fyra doktorander arbeta med projektet under ledning av Martin Magnusson och Achim Lilienthal som också ska samordna forskningen vid universitet i Lincoln, Pisa, Hannover och med företaget Bosch.

– Projektet bygger på den forskning som vi har bedrivit under lång tid här i Örebro. Resultatet kommer inte att bli en färdig produkt, utan en prototyp. Men utvecklingen av teknologin kommer att bli användbar, till och med på sätt som vi inte kan förutse idag, säger Achim Lilienthal, professor i datavetenskap och knuten till Centrum för tillämpade autonoma sensorsysten, AASS, vid Örebro universitet.

Källa: Örebro universitet

 

comments powered by Disqus
Annons: Morgondoppet2018
Annons: