Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Orkla Foods lanserar närproducerade naturbetesbiffar

Nu lanserar Orkla Foods Sverige en närproducerad naturbetesbiff under varumärket Krögarklass. Produkten är resultatet av ett treårigt innovationsprojekt med föreningen Skånskt Naturbeteskött.

Orkla Foods lanserar närproducerade naturbetesbiffar

För tre år sedan inleddes ett nytt projekt inom Orkla Foods Sveriges affärsområde för Restaurang och Storhushåll. Syftet  var att ta fram spjutspetsprodukter som skulle positionera företaget på den privata restaurangmarknaden.

Genom partnerskapet i Livsmedelsakademin fick Orkla Foods Sverige kontakt med föreningen Skånskt Naturbeteskött, som består av cirka 70 skånska uppfödare av köttrasdjur.

– En viktig del för oss var att visa att vi som stor aktör också kan engagera oss i närproducerade projekt med små företag. Vi måste inte bara gå ihop med stora samarbetspartners, säger Magnus Selin, direktör för affärsområdet FoodSolutions på Orkla Foods Sverige.

Under projektets gång testades flera olika idéer och koncept. Projektgruppen landade så småningom i färsprodukter. För ett år sedan fick projektet ny fart när beslutet att satsa på en förstekt färsbaserad biff togs. Biffen är på 130 gram och förstekt. Den säljs fryst via grossist till privata restauranger. Den typiska målgruppen är konferensanläggningar, hotell och restauranger som vill lyfta dagens lunch lite extra.

Naturbetesköttet är närproducerat och kommer från uppfödare som låter sina djur beta på Österlen och resten av östra Skåne. Naturbetesmarker får varken gödslas eller kalkas, för att inte bidra till övergödning av sjöar och vattendrag. Djuren slaktas och styckas i Sjöbo. De ädlare delarna säljer producenterna själva vidare, medan Orkla Foods Sverige tar vara på de delar av djuren som producenterna tidigare haft svårt att sälja själva direkt till konsument. Det bidrar till en bättre lönsamhet för lantbrukarna. Att djuren går på naturbete bidrar dessutom till den biologiska mångfalden och att svenska naturvårdsmarker förblir öppna landskap.

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Empack2019 Nyhetsbrev