Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Paradiset i konkurs i sviterna av corona: "Stockholms blodbad"

Ekokedjan Paradiset i Stockholm har ansökt om konkurs och det är coronaviruset som fäller det krisande bolaget.
– Det här blir Stockholms blodbad i modern tid, säger grundaren Johannes Cullberg.

Paradiset i konkurs i sviterna av corona:

Paradiset klev in på marknaden 2015. Viljan har varit att med ett brett hälso- och hållbarhetssortiment försökt etablera sig på den svenska dagligvarumarknaden. Men det har varit ekonomiskt tungt för bolaget, med både stängd e-handel och igenslagna butiker.

I dag måndag kom konkursansökan till Stockholms tingsrätt.

– Det är ledsamt. Vi såg ljuset i tunneln och det kändes oerhört bra efter en hård kamp, säger Johannes Cullberg och förklarar att så sent som förra veckan hade bolaget säkrat finansieringen för att ta sig sista biten till break even och lönsamhet under 2021.

– De befintliga delägarna har trott på konceptet och affärsidén sedan starten, säger Johannes Cullberg och berättar att bolagsstämman den 10 mars klubbade finansieringen.

– Sen kraschade börsen och blodbadet bröt ut veckan efter. Det är svårt för någon med pengar i aktier att ta ut dem då, säger Johannes Cullberg och menar att coronaviruset slår sönder bolaget.

Styrelsen har utvärderat andra finansieringsalternativ men enligt Johannes Cullberg har det visat sig vara omöjligt i rådande läge. Sammantaget har det resulterat i en akut likviditetsbrist som bolagets styrelse inte bedömde att man kunde lösa med så kort varsel och med nuvarande situation på finansmarknaden. Därför ansökte styrelsen om att sätta bolaget i konkurs.

– Utan finansiering tvingas vi dra pluggen. Men vi kommer inte att vara ensamma. Det här blir Stockholms blodbad i modern tid, säger Johannes Cullberg och liknar coronaepidemin vid ett tåg som smäller rakt in i verksamheter.

Han pekar på att vissa butiker och restauranger har sett ett tapp i underlag på 90 procent.

– Marknaden försvann över en natt, säger han och pekar på att få har någon skattkista som buffert och som kan rädda.

För Paradiset i NK:s saluhall har det varit tufft.

– Folk går inte ut och NK:s saluhall har drabbats hårt, säger Johannes Cullberg och jämför med läget i december 2019 då verksamheten i NK:s saluhall låg på plus.

Hur känns det?

– Jag har aldrig varit med om det här förut. Det känns oerhört tungt att resan nu är över. På någon vecka har många års arbete och ett stort antal personers investeringar utraderats. Men jag tror att corona kommer att lära oss att vi inte kan fortsätta som vi gjort och att vi måste förändra våra beteenden, säger Johannes Cullberg och påminner om att klimatkrisen finns kvar när coronaviruset ebbat ut.

MARIE HILLBOM

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Skeppsbron 28, 4tr
111 30 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: