Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Prebiotika: Hon forskar på hur kostfibrer charmar tarmen

Tarmbakterierna mår bra när de får fibrer. Då bildar de smörsyra, vilket skapar en hälsosam miljö i såväl tarmen som resten av kroppen.
Möt Rebecca Wall – mikrobiologen som undersöker hur smörsyran kan förebygga typ-2-diabetes med hjälp av prebiotika.

Prebiotika: Hon forskar på hur kostfibrer charmar tarmen
Rebecca Wall, mikrobiolog och lektor vid Örebro Universitet.

Missa inte!

I nästa nummer av Livsmedel i fokus kan du läsa mer om pre- och probiotika. Nummer 1 2019 utkommer 1 februari.

En forskargrupp ledd av Rebecca Wall, lektor vid Örebro Universitet, har nyligen fått två miljoner kronor av Formas för att studera huruvida mer smörsyra i tjocktarmen kan minska risken för typ-2-diabetes.

– Det finns mycket som talar för att en hög koncentration av smörsyra i tjocktarmen är bra för hälsan. I den nya studien ska vi undersöka kostfibrernas potential att stimulera tillväxten av smörsyreproducerande bakterier hos personer som är i förstadiet till typ-2-diabetes, säger hon.

Det är tarmbakterierna som producerar den åtråvärda fettsyran men för att det ska ske så behöver de kostfibrer. I dag vet man att olika fibrer har olika förmåga att öka mängden smörsyra i tarmen.  

I labbet arbetar forskarna med en in-vitro-modell av tjocktarmen som fyllts med fekalieprover från olika personer. Därefter tillsätts fibrer som behandlats med enzymer som om de hade passerat matsmältningsapparaten. Forskarna studerar vad som händer med bakterierna beroende på vilka fibrer de får och vilka ämnen som produceras i tjocktarmen.

Arbetet kommer att resultera i en större förståelse för hur smörsyra påverkar utsöndringen av viktiga tarmhormoner och vad den har för effekt på blodsockerregleringen och insulinkänsligheten hos personer som är i riskzonen för typ-2-diabetes. Sjukdomen beror delvis på livsstilen där matvanorna är en viktig del och man räknar med att cirka 422 miljoner människor i världen har sjukdomen.

Hur väcktes ditt intresse för tarmbakterierna och deras metabolism?

– Jag är oerhört fascinerad av tarmfloran och hur det stora antalet bakterier som finns där påverkar hälsan. Vid många sjukdomstillstånd ser man att tarmfloran är förändrad och jag tror att en del av orsaken till sjukdomarna kan finnas där även om det är svårt att säga vad som är hönan och vad som är ägget – är det sjukdomen som orsakat förändringen i tarmfloran eller tvärtom?

Att tarmfloran reagerar så snabbt på förändringar är extra spännande, tycker Rebecca Wall. Redan efter tre dagar blir det fart på bakterierna när personer som ätit fiberfattigt växlar över till en mer fiberrik kost. Det är de fermenterbara fibrerna som är särskilt intressanta i sammanhanget, de som kallas prebiotika. Hennes forskargrupp har ett samarbete med Lantmännen, där effekterna av fibrer från olika delar av vanliga spannmålskorn studeras.

 Hur mycket fibrer är lagom?

– Ungefär 25–30 gram fibrer per dag, som kostrekommendationerna säger, och för övrigt en varierad kost. Maten är viktigast för tarmflorans sammansättning, det är även positivt att röra sig. Den påverkas negativt av antibiotika och av åldrandeprocessen.

Tror du att era forskningsresultat kommer att ge upphov till nya, fiberrika livsmedel?

– Vår forskning kan leda till livsmedelsprodukter som kan förebygga typ-2-diabetes. Det har stor betydelse eftersom antalet personer som får sjukdomen har ökat kraftigt under senare år, den betraktas numera som ett globalt hälsohot.

Rebecca Wall ser fram emot resultat som ger mer kunskap om hur bakterierna fungerar och vilka ämnen de producerar beroende på hur kosten är sammansatt. Hon nämner tarmens barriärfunktion och hur den påverkas av tarmfloran som ett annat närliggande forskningsfält. Genom att stärka barriärfunktionen med olika kostfaktorer kan man förhindra skadliga ämnen från att komma ut i blodet och orsaka inflammation.

ANNA K SJÖGREN

 

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Empack2019 Nyhetsbrev