Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Projekt fixar mindre luft i lasten

Varför kör över 20 procent av lastbilarna på Sveriges vägar tomma eller med kraftigt underutnyttat lastutrymme?
Och vad kan man göra åt problemet?
Nu ska ett nytt forskningsprojekt ge svaren på de frågorna.

Projekt fixar mindre luft i lasten

Forskare på Chalmers Universitet ska med stöd från Energimyndigheten, Cargospace24, Logtrade, Lidl och åtta andra tunga aktörer inom handel och industri undersöka hur man på ett smart sätt kan lösa dilemmat som uppstår när lastbilar tvingas köra med luft i lasten. 

Projektet heter ”Utnyttja befintlig överkapacitet i transportsystem för ökad energieffektivitet” och ska pågå i två år.

Syftet är att studera möjligheterna till att öka fyllnadsgraden och minska överkapaciteten för svenska godstransporter för att effektivisera dessa och därigenom uppnå en minskad miljöpåverkan.

Eftersom transportbranschen är mångfasetterad är det svårt att ta ett stadigt och systematiskt grepp om problemet – men lyckas man är vinsterna enorma:

 – Det handlar om ökad energieffektivisering, minskade koldioxidutsläpp, ökade inkomster för transportbranschen och minskade transportkostnader för varuägare, säger Kristina Liljestrand, som är forskningsledare i projektet och som tidigare bland annat utvecklat effektiva verktyg för att eliminera matsvinn i logistikkedjan.

Tanken är att man med hjälp av fallstudier och genom att uppskatta hur stor andel som inte nyttjas fullt ut hitta lösningar till effektivisering – samt utveckla ett digitalt verktyg som möjliggör ökad potential på systemnivå.

 – Vi ska göra fallstudier på tre olika branschers varuflöden. Det handlar om parti- och detaljhandeln, återvinningsindustrin och byggindustrin, säger Kristina Liljestrand.

Annons: Nordic food industry fiskpinne
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Nordic food industry kvadrat (1) Tetra Pak Nyhetsbrev