Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Proteinskiftet – överst på agendan hos många företag

Proteinskiftet är en mycket viktig fråga för industrin, det visar den enkät som Macklean skickat ut till tolv livsmedelsföretag.
Nästan 60 procent anser att frågan är en av de allra viktigaste just nu.

Foto: Gustav Kaiser

Livsmedelsindustrin står inför ett proteinskifte. Vilka utmaningar och möjligheter finns? Det tänker konsultföretaget Macklean belysa i nästa nummer av deras rapport Insikter som presenteras på Livsmedelsdagarna den 7 september. För att få input till rapporten har Macklean tidigare bjudit in studenter till en workshop som ni kan läsa om här »
Den här gången var det industrins tur att diskutera skiftet.

Representanter från Scandic Hotels, McDonald´s, Food for Progress, HK Scan, Menigo, Vegafish, Paradiset, Vegetariska kockars förening, projektet Gråärtsbiffen, Mögelmat och Svensk fågel deltog. De flesta av dem svarade också på enkäten (82 procents svarsfrekvens) som visar hur aktuell frågan kring ett proteinskiftet är både för företagen själva och för deras målgrupp. Nästan 60 procent anser att frågan är en av de allra viktigaste för företaget just nu och lika många anser att det är en mycket viktig fråga för deras målgrupp.

Proteinskiftet handlar både om en övergång från animaliska till vegetabiliska proteiner och ett skifte inom animaliska proteiner, från rött kött till vitt kött, fisk och mejeriprodukter.
–De mest spännande proteiner vi kommer att få se framöver kommer från växtriket, menar Anna-Kajsa Lidell, Food for progress.

 Under tankesmedjan fick deltagarna från de olika livsmedelsföretagen diskutera dessa frågor:
Vilka strategiska implikationer har proteinskiftet?
Vilka utmaningar och möjligheter finns inom de olika strategiska områdena?
Hur kan branschens aktörer hantera de identifierade utmaningarna och möjligheterna?

–En utmaning är kunskapsbrist. Varför ska jag äta vegetariskt? Jag är nöjd med mina matvanor, det tror jag är ett svar som vi skulle få från flera av våra kunder, säger Inger Matsson från Scandic Hotels.
Det allmänna motståndet mot vegetarianism kan vara en annan utmaning menade flera av deltagarna.
–Vi måste jobba med normen. Min pappa är ett bra exempel, han vägrade att komma på middag hos oss när jag sa att vi skulle äta vegetariskt. Vid ett senare tillfälle bjöd vi på Oumph utan att han visste vad han åt, och då lyckades vi övertyga honom om att äta vegetariskt, säger Anders Wallerman, Food for progress.
Proteinskiftet bör inte bara handla om att hitta nya proteiner som ska ersätta de gamla, menar Matilda Olstorpe, från Vegafish.
–Jag tror att vi inte bara ska ”uppfinna” nya proteiner utan också se till att de ”gamla” proteinerna produceras på ett miljövänligt sätt, säger Matilda Olstorpe.

Personer, kanske kändiskockar eller andra starka matprofiler, kan vara ett sätt att normalisera proteinskiftet menar Henrik Severin, Scandic hotels och han fick medhåll av Magnus Westling, från projektet Gråärtsbiffen.
–Folk som normaliserar är jätteviktigt tror jag. Vi måste göra det till en attraktiv upplevelse. Vi måste skapa spännande, lustfyllda och gastronomiskt tilltalande produkter, då får vi med oss konsumenterna, säger Magnus Westling.

Många forskare är positiva till skiftet och de efterfrågar samverkan med näringslivet.
Som Livsmedel i fokus skrivit om tidigare finansierar Vinnova 15 projekt för att ta fram innovativa koncept för klimatsmarta och hälsosamma proteiner.
–I samverkan med näringslivet skulle forskningen kring baljväxter kunna sätta nya produkter på marknaden inom två till fyra år, säger Fredrik Fogelberg på JTI.
–Vi behöver inte fler korvar utan vi måste tänka i nya banor, säger Lena Eckerdal Rimsten, från Vinnova.

Text: Annika Lindecrantz

Livsmedel i fokus är exklusiv mediapartner och kommer att skriva om rapporten och vilka utmaningar och möjligheter som väntar livsmedelsindustrin vid ett proteinskifte.
Mackleans rapport kommer att presenteras första gången på Livsmedelsdagarna 7-9 september. Anmäl dig här »

 

Taggar

Annons: Algol
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Hanson & Möhring