Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Regeringen satsar en miljard på livsmedelskedjan

Den 7 februari presenterade regeringen sin handlingsplan med ett 40-tal insatser för att nå målsättningarna i den nationella livsmedelsstrategin. För genomförandet satsar regeringen drygt en miljard kronor fram till år 2019.

Regeringen satsar en miljard på livsmedelskedjan

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht med statsminister Stefan Löfven och miljöminister Karolina Skoog presenterade regeringens handlingsplan för livsmedelsstrategin för jobb och hållbar tillväxt. Åtgärderna ska bidra till en konkurrens- och innovationskraftig livsmedelskedja samtidigt som relevanta miljömål ska nås. Regelförenklingar, export samt forskning och innovation är exempel på områden som regeringen pekar ut som särskilt viktiga.

Utifrån handlingsplanen kommer regeringen fatta beslut om ett antal åtgärdspaket, det första innehåller nio åtgärder. Några exempel är uppdrag som ska underlätta för företag att nå nya marknader utanför EU, utveckla nyckelhålsmärkningen, mer likvärdiga livsmedelskontroller och minskat matsvinn.

Ett nationellt råd tillsätts för livsmedelsstrategin vars syfte blir att stärka samarbete och utbyte mellan det offentliga och livsmedelskedjans aktörer.

Handlingsplanen innehåller mål för ekologisk produktion och konsumtion. Målet för år 2030 är att 30 procent av jordbruksmarken ska brukas ekologiskt. I de offentliga måltiderna ska 60 procent av konsumtionen bestå av certifierade, ekologiska produkter.

I en kommentar i tidningen Land kritiserar LRFs ordförande Helena Jonsson ekomålet, hon menar att det kommer att öka importen och att resonemanget inte hänger ihop Regeringen ställer ett högt krav på de offentliga upphandlarna men inte samma krav på den ekologiska produktionen.

Källa: Regeringen

comments powered by Disqus
Annons: Morgondoppet2018
Annons: