Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Returlådor minskar utsläppen

Genom att använda returlådor istället för engångsemballage minskade dagligvaruhandeln sina koldioxidutsläpp med 28 700 ton under 2016.

Returlådor minskar utsläppen

Hälften av Sveriges färskvaruleveranser till dagligvaruhandeln sker med Svenska Retursystems returlådor. Under 2016 blev koldioxidbesparingen från returlådorna betydligt större jämfört med tidigare år. Det beror bland annat på att uttjänta returlådor som inte längre går att laga numera mals ner och återanvänds vid tillverkningen av nya lådor. Utsläppen av växthusgaser har även minskat genom att fler turer körs på järnväg och att allt fler transportörer ökar andelen alternativt bränsle. Dessutom har retursystemet vuxit.

–Returlådorna är inte bara klimatsmarta, de bidrar även till att matsvinnet minskar betydligt på grund av deras stabila konstruktion och att de är ventilerade och inte suger till sig någon fukt. Man skulle kunna säga att returlådorna är livsmedelsbranschens sanna miljöhjältar, säger Anna Elgh, vd för Svenska Retursystem.

Hon räknar upp några hållbarhetsfördelar med returlådor:

• Klimatsmarta: En livscykelanalys från 2016 visar att returlådorna minskat CO2e-utsläppen med 74 procent, jämfört med motsvarande emballage i wellpapp.  
• Minskar matsvinnet: Returlådan skyddar primärförpackningen från stötar och är stabil vid stapling och lastning. Returlådans utformning gör att antalet kassationer och mängden svinn minskas. 
• Återanvändning går före återvinning: Sedan Start har returlådorna ersatt över 1,3 miljarder engångsemballage. 

Källa: Svenska Retursystem

comments powered by Disqus
Annons: Morgondoppet2018
Annons: