Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Så blir gamla räkskal nya kläder

För att göra klädindustrin mer hållbar utvecklar RISE just nu konstfiber av kitosan, som utvinns från krabb- och räkskal och är en närmast outnyttjad biprodukt från livsmedelsindustrin.

Så blir gamla räkskal nya kläder
Foto: Shutterstock.

Visste du att...

...vi i snitt köper 13 kilo textilier per person och år.

Varje år produceras 6-8 miljoner ton avfall från kräftdjur inom livsmedelsindustrin. Ur detta avfall kan man utvinna kitosan, som är ett förnybart, biologiskt nedbrytbart och antibakteriellt ämne som dessutom har en snarlik kemisk struktur som bomull.

Trots sina unika egenskaper är användningen av kitosan mycket begränsad. Nu arbetar forskare på RISE för att utveckla en ny generation konstfiber av kitosan.

– Det som anses vara avfall i dag kan vara morgondagens råvara för nya produkter, säger Tobias Köhnke, forskningsledare på RISE inom biobaserade fibrer.

För att konstfiber från kitosan skall kunna bli ett konkurrenskraftigt alternativ till bomull och polyester inom textilbranschen måste styrkan på fibrerna bli bättre. Därför ska man försöka kombinera kitosan med ett annat nytt material – nanocellulosa – och på så sätt skapa starka kompositfibrer.

– Nanocellulosa är ett superstarkt material som finns i växter och gör så att till exempel träd kan bli så höga som de är och samtidigt kunna motstå vind och andra påfrestningar, säger Oleksandr Nechyporchuk, forskare på RISE.

Forskarna antar att de antibakteriella egenskaperna, som bland annat gör att kläder inte luktar svett, är intressanta för sportföretagen. Men förhoppningen är att de framtagna fibrerna även skall kunna användas inom andra områden än textil, till exempel inom hälsovård och medicinteknik.

AGNETA RENMARK

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Global Werbeagentur Nürnberg Nyhetsbrev Diversified (1)