Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Så kommer blockchain att revolutionera livsmedelssektorn

Blockchain-teknologin är snabbt på väg att förändra världens system för handel.
– Tekniken ökar transparensen och gör att man kan följa och spåra en produkts livscykel, säger Hanna Skoog, projektledare på Axfoundation.

Så kommer blockchain att revolutionera livsmedelssektorn
Panelen bestod av Christian Ander, bitcoinentreprenör BTCX; Nils von Heijne, moderator; Hanna Skoog, projektledare, Axfoundation; Emil Hast, sustainability expert på Planet4Us Ivan Liljeqvist, blockchain educator på Ivan on Tech; samt Anders Källström, vd LRF.

 Vad är egentligen blockchain för något och på vilket sätt angår det livsmedelsbranschen?

– Det kan faktiskt vara den viktigaste uppfinningen sedan internet, säger entreprenören Nils von Heijne, när han modererade ett panelsamtal i Almedalen kring det nya teknikskiftet, där några av Sveriges främsta experter inom blockchain deltog tillsammans med representanter för livsmedelsindustrin.

Medan internet överför information så kan blockchain överföra värde utan någon inblandning av tredje part; den mest kända användningen av blockchain i dag är valutan bitcoin. Det innebär att kostnaden för transaktioner helt försvinner.

En av dem som medverkade i panelen var Hanna Skoog, projektledare på Axfoundation. Hon ser stora möjligheter med blockchain-tekniken, som kan innebära att man i framtiden kan öka den digitala spårbarheten inom livsmedelskedjan, kring allt från miljö och sociala arbetsvillkor till kvalitet.

– Säg att man måste återkalla en mejeriprodukt. Då kan man i efterhand spåra kylkedjan hela vägen längs leverantörsledet för att se var någonstans som det uppstod problem. Informationen som laddas upp på en blockkedja kan aldrig förändras eller manipuleras utan är fullständigt transparant, säger hon.

Axfoundation har gjort en förstudie till något som kan komma att bli ett spännande samverkansprojekt.

– Vi är fortfarande i lärande fas men har en dialog med olika aktörer i livsmedelsbranschen för att utforska intresset för att genomföra ett antal designstudier, vilket innebär att man provtrycker tekniken i teorin, säger Hanna Skoog, och förklarar att man har tre potentiella verkligacase som skulle kunna vara intressanta att titta vidare på.

Ett av dem handlar om att följa MSC-märkt fisk för att försäkra sig om fisken verkligen kommer från hållbara bestånd och att det inte blir något fusk på vägen. Ett annat är att kunna garantera svenska mervärden kring djurvälfärd för produkter som går på export.

 

 

 

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Nyhetsbrev Empack2019