Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Så minskas livsmedelsföretagens klimatpåverkan

Livsmedelsverket lanserar ett stöd och verktyg så att livsmedelsföretag lättare kan klimatanpassa sin verksamhet.
– Det handlar om att minska sin egen sårbarhet, säger projektledaren Emma Hansson.

Så minskas livsmedelsföretagens klimatpåverkan
Foto: Shutterstock.

Mer om klimatförändringar

Livsmedelsverket har i uppdrag att initiera, stödja och utvärdera arbetet med klimatanpassning inom sitt ansvarsområde. Man har även publicerat en rapport om hur klimatförändringar påverkar regioner som Sverige importerar livsmedel ifrån.

Klimatförändringar påverkar förutsättningarna för livsmedelsproduktion både på kort och lång sikt – och hela vårt samhälle. I den nationella strategin för klimatanpassning pekas påverkan på livsmedelsproduktion och handel ut som ett särskilt angeläget område för fortsatt arbete.

– Klimatanpassning handlar om att identifiera vilka beroenden man har, hur de påverkas av ett ändrat klimat och vidta åtgärder utifrån det. Att helt enkelt minska sin sårbarhet och samtidigt bidra till minskad miljöpåverkan, säger Emma Hansson, projektledare på Livsmedelverket.

I en undersökning om klimatanpassning som Livsmedelsverket gjorde i höstas efterfrågade en stor andel av livsmedelsföretagen ett verktyg för att identifiera och prioritera klimatanpassningsåtgärder. Resultatet kommer nu i form av en excelfil, som systematiskt leder företaget genom analysarbetet fram till beslut: 

Utöver verktyget erbjuder Livsmedelsverket under 2019 workshops och kunskapsstöd om hur klimatet förändras och hur olika verksamheter i livsmedelssektorn kan påverkas av det.

AGNETA RENMARK

Här kan du hämta verktyget:

Verktyg för klimatanpassning i livsmedelsföretag

 

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Nyhetsbrev Empack2019