Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Så ska Livsmedelsakademin fixa kompetens till branschen

Flera livsmedelsföretag rapporterar en större produktionsökning jämfört med samma period förra året samtidigt som sjukfrånvaron stiger. Nu gör Livsmedelsakademin en insats för att säkra livsmedelsproduktionen i coronatider.

Så ska Livsmedelsakademin fixa kompetens till branschen
Foto: Livsmedelsakademin.

Samtidigt som det kan bli personalbrist inom livsmedelsnäringen permitteras eller friställs personal från andra industrier i Sverige. 

Behovet av kompetent personal finns i hela livsmedelskedjan, från primärproduktion med bönder och fiskare, till transport, distribution, lager, produktion, förädling och handel.

– Vi behöver agera nu och tillsammans för att vi ska kunna ha en fortsatt hög livsmedelsproduktion, säger Lotta Törner, vd på Livsmedelsakademin, en icke vinstdrivande organisation som hanterar frågor inom hela livsmedelsnäringen.

Tillsammans med Region Skåne har Livsmedelsakademin nu tagit initiativ till att bygga upp en personalpool av kompetent personal från andra industrier. Arbetsförmedlingen och HR-avdelningar på större livsmedelsföretag har också kontaktats för att bidra med sin kompetens inom livsmedelsnäringen. 

– Just nu håller vi nu på att identifiera dels vilken typ av vakanser som kan uppstå och vilka förkunskaper som behövs, dels vilka personer som med en digital, skräddarsydd utbildning kan gå in och arbeta i livsmedelsnäringen.

Man tittar även på vilka som skulle kunna leverera den typen av utbildningar.

– Behoven ser naturligtvis lite olika ut från företag till företag men det handlar bland annat om att hitta personer med grundläggande kunskaper i industriprocesser, distribution och logistik, säger Lotta Törner.

AGNETA RENMARK

 

Annons: Krav
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Skeppsbron 28, 4tr
111 30 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: