Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Så ska livsmedelsföretagen hjälpa svenskarna att dra ned på saltet

Svenska folket äter för mycket salt. En stor bov är det salt som finns i färdiga livsmedel. I ett samarbete med forskningsinstitutet RISE arbetar nu flera aktörer från livsmedelsbranschen för att minska saltet i sina produkter – men samtidigt behålla smaken.

Så ska livsmedelsföretagen hjälpa svenskarna att dra ned på saltet

Maten vi äter innehåller för mycket salt. Faktum är att saltkonsumtionen i Sverige är dubbelt så hög som Livsmedelsverket rekommenderar.

För mycket salt kan leda till högt blodtryck och allvarliga följdsjukdomar, som hjärtinfarkt och stroke. Världshälsoorganisationen, WHO, listar för mycket salt som en av de största riskerna för folkhälsan.

Och det är inte saltet vi tillsätter hemma som är det stora problemet – ungefär 75 procent av det salt vi äter kommer från mat som tillverkats av livsmedelsföretag, eller lagas i restaurangkök.

– Detta känner industrin så klart till, och de vill gärna hjälpa till att förbättra folkhälsan – och samtidigt stärka sin konkurrenskraft, säger Tim Nielsen, forskare på RISE och som leder projektet.
Tillsammans med 18 partners från olika delar av livsmedelsbranschen driver RISE ett projekt som syftar till att utveckla metoder för att tillverka livsmedel med lägre salthalt, utan att göra avkall på produkternas smak, kvalitet och säkerhet.

Men att minska saltinnehållet är ett komplext problem – en produkt som marknadsförs som en lågsalt produkt riskerar skrämma bort konsumenten och snart försvinna från marknaden. På samma sätt är det svårt för en enskild producent att minska saltet i sina produkter, som då riskerar att sälja sämre.

– I Sverige är vi vana vid att äta salt mat. I andra länder har man kommit längre på olika sätt, på vissa ställen har man lagstiftat om salthalt, och på andra har industrin samverkat för att tillsammans sänka mängden salt. Det vi gör i är att utveckla metoder som gör det möjligt att tillverka livsmedel med lägre salthalt men med bibehållna egenskaper vad gäller exempelvis smak och säkerhet, säger Tim Nielsen.

Så här halvvägs in i projektet har man tagit fram ett flertal olika metoder för att producera livsmedel med lägre salthalt, och nu kommit så pass långt att man ska tillverka demonstrationsprodukter.

– Vi ska tillverka fyra produkter från olika livsmedelskategorier. De ska sedan utvärderas och jämföras med referensprodukter, både sensoriskt och mikrobiellt. Det ska även göras miljömässiga och ekonomiska bedömningar. Målsättningen är att ta fram generella metoder som ska kunna tillämpas på många olika typer av livsmedel, inte bara på våra modellprodukter, säger Tim Nielsen.

AGNETA RENMARK

 

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Nyhetsbrev Empack2019