Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Så ska LRF ge den lokala livsmedelsförädlingen ett lyft

Nystartade LRF Lokal mat & dryck ska ge den svenska livsmedels- och dryckessektorn bättre förutsättningar "att utvecklas till en tillväxtbransch i världsklass".
– Det har saknats en aktör som kan företräda hela branschen i hela landet, säger Anders Källström, vd och koncernchef för LRF.

Så ska LRF ge den lokala livsmedelsförädlingen ett lyft
Foto: LRF.

Den lokala förädlingen av mat och dryck växer både vad gäller antal företag, omsättning och sysselsättning. Därför startar LRF en helt ny branschavdelning: LRF Lokal mat & dryck.

– Vi ser att det finns ett behov av att samla branschen för att skapa bättre villkor för att kunna växa ytterligare, säger Anders Källström.

Fokus för LRF Lokal mat & dryck kommer att vara näringspolitiskt arbete samt insatser för ökad försäljning, branschsamordning och kompetensutveckling.

– De här företagen omfattas av flera och långtgående regelverk, många olika myndighetskontakter för tillstånd och kontroll, skatter, brist på statistik och har dessutom svårt att ta del av offentlig upphandling. Det saknas i dag en aktör som kan företräda hela branschen i hela landet, en aktör som även kan samla branschen för att byta erfarenheter och jobba tillsammans, säger Anders Källström.

LRF finansierar LRF Lokal mat & dryck och ska anställa en person för att driva arbetet.

LRF Lokal mat & dryck stöttas av ett branschråd som har bildats i samråd med bland andra Biodlarna, Biodlingsföretagarna, Eldrimner, Sveriges Gårdsmejerister, Föreningen Svenskt Vin, Föreningen Sveriges oberoende småbryggerier samt en rad regionala aktörer.

AGNETA RENMARK

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Empack2019 Nyhetsbrev