Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Så ska ny teknik göra jordbruket mer hållbart och lönsamt

Uppkopplade åkrar, självkörande eldrivna jordbruksmaskiner och avancerade system för dataanalys ska bidra till ett mer hållbart och lönsamt jordbruk. Nu drar forskningsinstitutet RISE igång en testbädd för digitaliserat jordbruk.

Så ska ny teknik göra jordbruket mer hållbart och lönsamt
Jonas Engström från RISE är projektledare för den digitaliserade testbädden.

Testbädd för digitaliserat jordbruk

Testbädden består initialt av en åker uppdelad fyra delar varav vardera på en hektar. Varje del har en egen gröda där data om odlingen kommer samlas in. Marken finns på SLU Campus Ultuna och ägs av SLU. RISE är koordinator och projektledare för projketet, som blivit möjlig genom stöd från Vinnova och ett 20-tal samarbetspartners, bland andra SLU, Lantmännen, Dataväxt, LRF, SMHI, Ericsson, Telia, Volvo Penta, Yara och Jordbruksverket.

Sveriges Lantbruksuniversitet Campus Ultuna i Uppsala är platsen där ny teknik och innovationer inom jordbruket ska testas och utvecklas i en verklig miljö.Här ska man skapa förutsättningar för en mer hållbar och uthållig livsmedelsproduktion med minskad miljöpåverkan, samtidigt som det ger svenska industriföretag goda möjligheter att etablera sig i jordbruksbranschen.

Höstraps, vete, havre och korn är något av det som ska odlas så fort växtodlingssäsongen börjar våren 2019.

– Syftet med testbädden är att skapa en arena för samarbete kring ny teknik för jordbruket. I testbädden ska vi lägga grunden för att ta fram beslutsstödsystem för jordbruket och testa hur nya autonoma och elektrifierade maskinsystem kan användas i jordbruket, säger projektledaren Jonas Engström på RISE.

Han förklarar att jordbruket är den tredje största källan till utsläpp av växthusgaser i Sverige, efter tung industri och inrikes transporter. Men genom en bättre styrning av insatser och genom att elektrifiera och automatisera jordbruksmaskiner kan utsläpp av växthusgaser reduceras. Fokus i testbädden är på tekniken: att samla in digital information om odlingen, hur den ska hanteras och analyseras. Exempel på data som samlas in är markens innehåll av näringsämnen och fukt på olika djup, lokalt väder, växtstatus via sensorer på drönare och satelliter, samt driftsdata från alla maskiner och redskap som gör insatser på åkrarna.

Utöver den data som genereras direkt på åkern samlas även data in från omkringliggande system som Jordbruksverkets stödsystem, odlings­rekommendationer för respektive gröda och prisinformation från Lantmännen; allt kopplas till en molntjänst som kan hantera och analysera data för att sedan presentera resultatet av analyserna.

– I dag genereras stora mängder information i jordbruket, både av maskiner och odlingssystem, men de övergripande analyserna görs manuellt och är baserade på intuition och erfarenhet. Med hjälp av testbäddens system kommer företag och forskare kunna utveckla ny teknik, nya tillämpningar, systemlösningar eller helt datadrivna innovationer som kan hjälpa jordbruket att bli både mer hållbart och lönsamt, säger Jonas Engström.

AGNETA RENMARK

Annons: Nordic food industry fiskpinne
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Nyhetsbrev Triolab