Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Så ska Valios mjölkproduktion bli koldioxidneutral

Valio växlar upp sitt hållbarhetsarbete genom att ställa om marker och betesodlingar till effektivare kolsänkor. Just nu vidareutbildas ett hundratal bönder i framtidens nya odlingstekniker.

Så ska Valios mjölkproduktion bli koldioxidneutral

Just nu pågår klimattoppmötet COP24 i polska Katowice. En av punkterna på agendan är klimatneutralitet inom jordbruket – en bransch som ofta pekas ut som en stor klimatpåverkare. Skogens och markernas upptagningsförmåga av koldioxid är ett av de områden som diskuteras.

För att ta ansvar för sin produktion och bidra till lösningen på klimatutmaningarna inleder nu Valio sitt arbete mot en helt koldioxidneutral mjölkproduktion. 

– Det innebär att produktionskedjan kan absorbera lika mycket koldioxid som den släpper ut i atmosfären. Nu är det dags att ställa in siktet på markerna då de kan komma att bli betydelsefulla kolsänkor framöver, säger Juha Nousiainen, direktör för jordbruksservice på Valio. 

Genom till exempel växelvis odling, ökad artrikedom och förlängd växtsäsong kan absorptionen av koldioxid öka betydligt. Eftersom Valios kor huvudsakligen får gräsfoder från gårdarna ligger möjligheterna till omställning i Valio-böndernas egna händer. Därför inleds nu arbetet med att vidareutbilda i nya odlingstekniker, med syftet att få ett mer kolbindande jordbruk.

I utbildningen samarbetar Valio med miljöorganisationen Baltic Sea Action Group som redan påbörjat sitt eget pilotprogram med 100 bönder.

– Vi kombinerar utbildningsinsatser med den senaste forskningen och justerar utbildningen längs vägen om det behövs, säger Juha Nousiainen.

Majoriteten av det koldioxidavtryck som en mjölkprodukt lämnar efter sig sker på mjölkgårdarna, alltså innan mjölkbilen åker till mejeriet, det är därför som arbetet på gårdarna spelar en så stor roll. Det finns också mycket som kan göras i den senare delen av produktionen. Att förbättra energieffektiviteten på fabrikerna, optimera transporter, minska koldioxidavtrycket i förpackningar och att reducera matsvinn är exempel på andra konkreta handlingar som Valio redan arbetar med.

 

AGNETA RENMARK

 

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Nyhetsbrev Empack2019