Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Smartare förpackningar minskar branschens klimatpåverkan

För att livsmedelsbranschen ska kunna fortsätta att minska sin klimatpåverkan behövs balen annat både nya typer av förpackningar och bättre förståelse för vad som styr konsumenternas val av mat. Det visar en ny studie av forskare vid Karlstads universitet och Lunds universitet.

Smartare förpackningar minskar branschens klimatpåverkan
Exempel på smarta förpackningar från företaget Flextrus, där salladen har en perforering så att hela mängden inte behöver användas på en och samma gång, medan tacosåsen har locket i mitten. På så vis kan halva mängden användas medan resten blir kvar utan att förpackningen bryts. Foto: Agneta Renmark

Det finns både brister och utvecklingspotential inom livsmedelsbranschen när det gäller klimatpåverkan. Vad som behövs är en ökad systemsyn på livsmedel, distribution och förpackningar tillsammans med bättre insikter om konsumentbeteenden.

– Livsmedel står idag för cirka 30 procent av svenska hushålls klimatpåverkan. För en minskning krävs stora förbättringar, både vad gäller vilken typ av mat vi äter samt hur den förpackas, säger Helén Williams, docent i miljö- och energisystem vid Karlstad universitet.

Då produktion och konsumtion ofta är åtskilda i såväl plats som tid krävs förpackningar för att skydda maten under distribution och lagring. Rätt utformade förpackningarna bidrar till minskat matsvinn och därmed minskad klimatpåverkan. Förpackningsområdet är mycket komplext, olika livsmedel kräver olika typ av skydd och kulturella och demografiska skillnader gör att vi använder förpackningarna och maten på olika sätt. Dessutom spelar återvinningssystem av uttjänta förpackningar också en stor roll i miljöanalysen, menar forskarna.

En översyn av 32 publicerade artiklar om miljöpåverkan på förpackade livsmedel från de senaste tio åren visar att den indirekta miljöpåverkan av förpackningar hanteras bristfälligt. Med indirekt miljöpåverkan menar forskarna hur förpackningens utformning påverkar effektivitet i hantering, transport och matsvinn i olika led. Trots att många studier visat på matsvinnets stora omfattning och klimatpåverkan syns en mycket liten del av det när livsmedel med dess förpackningar ska miljöbedömas.

För att nå en verklig minskning av miljöpåverkan inom livsmedelsområdet måste fler studier hantera mer av den komplexitet som råder inom området, menar forskarna.

– Vi måste öka kunskapen om distribution och hantering och få fler och bättre insikter om konsumenternas interaktion med förpackningar och maten i hemmet. Självklart ska också insikter och påverkan från sortering och återvinning ingå så att vi kan återvinna materialen till högre kvalitet, säger Helén Williams.

 

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Nyhetsbrev Empack2019