Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Sommarens torka – en tuff utmaning för matproduktionen

Sommarens torka har slagit slår nu hårt mot landets lantbrukare och djurbönder.
– Vi kommer att behöva minska vårt bestånd med 140 djur för att klara fodersituationen, säger Lennart E Bengtsson, vd för Wapnö gård i Halland.

Sommarens torka – en tuff utmaning för matproduktionen

Vårens och sommarens extrema torka har fått stora konsekvenser för det svenska lantbruket. Situationen är på gränsen till katastrofal för många av landets djurägare, då foderbristen blir mer och mer akut.

Regeringen presenterade nyligen ett nationellt krispaket på drygt 1,2 miljarder kronor för att täcka upp för den foderbrist och det inkomstbortfall som uppstått hos lantbrukarna. Man har även möjliggjort för olika regellättnader.

– Vi känner en stor oro för den svenska livsmedelsförsörjningen, sa finansminister Magdalena Andersson under regeringens presskonferens.

Bönderna får 375 kronor per vuxet djur i stöd, med ett takbelopp per gård på 150 000 kronor, för att förhindra utslaktning av djur.

På Wapnö gård med eget mejeri och gårdsbutik utanför Halmstad finns 1 400 kor och 2 300 kalvar och kvigor som är frigående året om. Mjölkproduktionen bygger på vad man kallar ”härodlat” foder, med full kontroll på hela kedjan; ingen importerad soja används.

– Det är klart att torkan har slagit hårt mot oss, men så är det att vara företagare. Ibland är det upp och ibland är det ned, säger Lennart E Bengtsson, vd för Wapnö.

Han räknar med en halverad skörd jämfört med hur det brukar vara, har köpt in en del halm från Skåne och låter djuren beta i skogen för att spara på vinterfodret.

– Vi är tacksamma för regeringsstödet, alla pengar är välkomna i den här situationen, men takbeloppet straffar oss lite större företagare. Att sätta ett sådant tak leder till mindre företagsamhet och mindre utveckling, säger Lennart E Bengtsson.

Han kommer att minska sitt djurbestånd med 140 djur under hösten och hoppas på regn och ytterligare en skörd för att klara situationen.

– Det är inte enkelt att tappa mellan sju och nio miljoner kronor, det minskar investeringsutrymmet och vi kommer inte att kunna göra några nyanställningar på några år. Vi kan ju inte outsourca vår verksamhet som företag i andra branscher kan göra när de inhemska förutsättningarna förändras.

3 viktiga punkter i regeringens krispaket

  • För att ge lantbrukare med mjölk-, nötkött- och lammproduktion bättre förutsättningar att klara bristen på foder och de ökade kostnader som det innebär skjuter regeringen till 400 miljoner kronor under år 2018. Dessa medel kommer att betalas ut så fort som möjligt, men senast i december 2018.
  • Regeringen skjuter till 60 miljoner under 2018 för att sänka den avgift som slakterierna betalar för den obligatoriska kontrollen. Genom att hålla nere kostnaderna i slakteriled möjliggör regeringen för minskade kostnader för djurproducenter, vilket kan förbättra deras likviditet under en period med stora ekonomiska utmaningar.
  • Under 2019 kommer regeringen att tillskjuta medel för ytterligare åtgärder för att underlätta för jordbruks- och livsmedelssektorn som drabbats av torkan. Utformning av åtgärderna kommer att ske i dialog med branschen så att medlen kan inriktas där de gör störst nytta för det svenska lantbruket och den svenska livsmedelsproduktionen
Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Nyhetsbrev Empack2019