Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Spannmålsglädje – i år är skörden rekordstor

Efter förra årets missväxt och torka är årets totalskörd av spannmål rekordstor och beräknas till 6,1 miljoner ton. Den är 15 procent större än genomsnittet för de senaste fem åren, och 88 procent större än förra året.

Spannmålsglädje – i år är skörden rekordstor
Kornåker. Foto: Urban Wigert.

Flertalet platser i landet har i år fått mer normala regnmängder, och skördeutfallet per hektar för spannmålsgrödorna är på riksnivå högre än femårsgenomsnitten. Arealerna med de högavkastande höstsådda grödorna var också stora. Men bland annat i sydöstra Sverige har grödorna drabbats av torka. 

Höstvetearealen var rekordstor och skörden per hektar i nivå med rekordavkastningen från 2015. Statistiken är dock något mer osäker än vanligt eftersom en del lantbrukare i Svealand och södra Norrland inte har skördat färdigt på grund av ihållande höstregn. De har därför inte kunnat lämna information om årets skörd i tid till SCB.

Annons: Krav
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Nyhetsbrev