Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Spårbarhet och riskminimering i värdekedjan – en utmaning för livsmedelsföretagen

Temat för LivsmedelsFöreningens seminarium i Malmö den 14 november är spårbarhet och riskminimering i värdekedjan. Deltagarna kommer att få kunskap om kraven på spårbarhet och hur livsmedelsbranschens aktörer arbetar med riskminimering av råvaror och produkter.

Spårbarhet och riskminimering i värdekedjan –  en utmaning för livsmedelsföretagen

Kraven på spårbarhet i värdekedjan har ökat under senare år, både från myndigheter och från kunder. Digitaliseringen ger ökade möjligheter för detta. De ökade kraven på spårbarhet innebär stora utmaningar för den långsiktiga utvecklingen av företagens affärssystem och de krav som ansvariga för kvalitet och produktsäkerhet behöver ställa på sina informationssystem. Staffan Olsson som är chef för standard och innovation på GS1 samt Magnus Nikkarinen, näringspolitisk ansvarig, Svensk Dagligvaruhandel vägleder deltagarna i detta landskap.

Hans Agné från Svenska Köttföretagen och Klara Båth från RISE, kommer att ge praktiska exempel och visa hur spårbarhet kan förstärkas och verifieras genom nydanande teknologi inom isotopanalys och gensekvensering.

Branschen har diskuterat riskminimering och Food Fraud. Göran Sajland, kvalitetschef, Orkla Sverige, har tagit sig an detta i praktiken och systematiserat bedömningen av ingredienser och produkter, vid seminariet berättar han om sina erfarenheter.

Välkommen till ett spännande heldagsseminarium i Malmö den 14 november!

Arrangeras av LivsmedelsFöreningen i samarbete med tidningen Livsmedel i fokus.

Läs hela programmet här >>

Anmälan>>

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Skeppsbron 28, 4tr
111 30 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: