Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Spendrups är nytt medlemsföretag i cirkulärt forum

Spendrups Bryggeri är ny medlem i företagsforumet Circular Sweden.
– Som Sveriges ledande bryggerier är det självklart för oss att ta ett långsiktigt ansvar för hållbar utveckling, säger Anna Lidström, hållbarhetschef på Spendrups.

Spendrups är nytt medlemsföretag i cirkulärt forum

I Circular Sweden ingår sedan tidigare företagen Axfood, H&M, Houdini, IKEA, NCC, SSAB, Tarkett och Återvinningsindustrierna.

– Cirkulära flöden och resurseffektivitet är ett av fokusområdena i vårt hållbarhetsarbete, både i vår produktion och vad gäller våra förpackningar. Som ett exempel har vi i dag 50 procent återvunnen plast i våra PET-flaskor för vatten och läsk. Vi vill nu ta nästa steg och ser att den här typen av samverkan mellan företag från olika branscher kan skapa goda möjligheter för utveckling och innovation framåt, säger Anna Lidström.

Circular Sweden driver utveckling och politik framåt inom fyra områden: design för cirkulär ekonomi, hållbar konsumtion, ökad tillgång och användning av återvunnet material samt cirkulära värdekedjor.

Bland annat bjuder man in näringsliv, politik och forskning till diskussioner om hinder och möjligheter för mer cirkulära materialflöden med syfte att kunna skapa synergier, sprida goda exempel och utveckla nya affärsmodeller.

– Vi ser att det behövs ett samlat tryck från näringslivet kring cirkulär ekonomi. Genom att vara med i Circular Sweden kan företagen tillsammans driva utvecklingen snabbare framåt. Vi kan visa att företagen tar stort ansvar för att optimera sina materialflöden och att det ger effekter, både i form av minskad klimatpåverkan, ekonomiska besparingar och ökad resurseffektivitet, säger Anders Wijkman, ordförande i Circular Sweden.

AGNETA RENMARK 

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Empack2019 Nyhetsbrev