Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Svårt att välja hållbart i butiken: "Krävs politisk handlingskraft"

Det är svårt att välja hållbart i köttdisken, enligt en färsk undersökning från Konsumentverket. Inte minst att skilja på olika typer av certifieringar och koncept.
– Vi kan inte lämna valet helt till konsumenterna, säger Kajsa Resare Sahlin, forskningsassistent vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Svårt att välja hållbart i butiken:
Foto: Svenskt Kött.

En hållbar matkonsumtion för planeten och hälsan – hur kommer vi dit?

Det var ämnet för en branschkonferens som nyligen arrangerades av Konsumentverket och Livsmedelsverket inom Forum för miljösmart konsumtion.

Kajsa Resare Sahlin från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, var en av dem som medverkade. Och som talade om hinder och möjligheter för konsumenterna att göra hållbara val av kött, utifrån resultatet av en färsk rapport som gjorts på uppdrag av Konsumentverket.

– Vi behöver minska vår köttkonsumtion totalt sett. Tumregeln är att halvera och sedan måste köttet man väljer vara så hållbart det går, säger hon.

Att nämna ett specifikt val av kött som överlag mest hållbart går dock inte, i stället tar rapporten upp fem sätt för konsumenten att välja mer hållbart. Beroende på vilket miljöområden som konsumenten själv tycker är viktigast så finns olika valmöjligheter. För biologisk mångfald är det bra att välja naturbeteskött, vill man vara säker på att djuren fått gå ute ska man välja ekologiskt och tycker man att klimat är viktigast kan man byta från nötkött till kyckling.

– Problemet är att det i själva inköpsögonblicket kan vara ganska pressat, och att de flesta är styrda av vanor och attityder, säger Kajsa Resare Sahlin.

De hållbara alternativen exponeras inte tillräcklig tydligt, vilket ställer krav på konsumenten att kunna navigera och prioritera bland köttslag, köttsubstitut, märkningar, certifieringar, varumärken och olika hållbarhetsaspekter – och dessutom vara beredd att betala mer för det.

– Det behövs egentligen inga nya valmöjligheter på marknaden, men konsumenterna behöver hjälp för att välja ”rätt”. Här finns stort utrymme för både dagligvaruhandeln och restaurangbranschen att underlätta för konsumenten att göra det mer hållbara valet.

Branschöverskridande överenskommelser, där man helt enkelt plockar bort de minst hållbara alternativen från marknaden, liksom smarta initiativ som kan förändra normerna kring såväl pris på kött som storleken på köttportionerna är några av de förslag som presenteras i rapporten.

– Vi kan inte lämna det här valet helt och hållet till konsumenterna – det övermäktigt för den enskilda individen att både kunna tillräckligt, vara intresserad, ha möjlighet att betala och ha kraft att ändra vanemönster. Dessutom måste man bo på en plats i landet där det överhuvudtaget finns valmöjligheter, säger Kajsa Resare Sahlin, och menar att det behövs politisk handlingskraft för att styra såväl produktionen som konsumtionen i en mer hållbar riktning.

AGNETA RENMARK

Ta del av rapporten i sin helhet här!

Annons: Krav
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Skeppsbron 28, 4tr
111 30 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: