Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Svensk köttförbrukning rekordhög 2016

Den svenska köttförbrukningen ökade med ett halvt kilo per person 2016 till en ny rekordnivå på 87,7 kilo, trots ett växande intresse för vegetarisk mat.

Svensk köttförbrukning rekordhög 2016

Under 2016 minskade svenskarnas förbrukning av nöt- och griskött, medan förbrukningen av matfågel och lammkött ökade. Det innebär att den totala köttförbrukningen ökade till en ny högstanivå på 87,7 kilo per person. Det visar Jordbruksverkets statistik.

Den omfördelning mellan köttslagen som har pågått några år fortsatte under 2016, framför allt genom minskad förbrukning av griskött och ökad förbrukning av matfågel. Importen av alla köttslag utom griskött ökade. Den andel av förbrukningen som producerats i Sverige steg för griskött, matfågel och ägg, medan den sjönk för nöt- och lammkött.

Produktionen av svenska ägg ökade med över tio procent, relativt jämnt fördelat mellan de fyra olika produktionsmetoderna, och produktionen av matfågel steg med över åtta procent.

Efterfrågan på både svenskt gris- och nötkött är hög, det visar utvecklingen av priserna till producent. I över två år har svenska producentpriser stabilt legat betydligt högre än i andra EU-länder, vilket är ett tecken på att det skulle gå att sälja mer svenskt nöt- och griskött på den egna marknaden, konstaterar Jordbruksverket.

Förbrukningen av kött och ägg visar hur stor åtgången är i slakteri- respektive packeriled. För kött kan man säga att det vi slutligen äter uppgår till ungefär hälften av förbrukningen.

Källa: Jordbruksverket

 

 

comments powered by Disqus
Annons: Morgondoppet2018
Annons: