Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Svenska mervärden allt viktigare när konsumenterna väljer kött

Hälften av alla svenskarna vill ha mer klimatsmart kött som är producerat utan fossila bränslen eller råvaror, enligt en färsk konsumentundersökning från Svenskt Kött. Fler uppger också att de har gått över från att vara vegetarianer till flexitarianer.

Svenska mervärden allt viktigare när konsumenterna väljer kött

Svenskt Kötts konsumentundersökning

Genomfördes av YouGov bland svenskar i åldrarna 20-69 år under perioden 14-18 februari 2019 via internet. Totalt gjordes 1 013 intervjuer. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region.

Resultatet av Svenskt Kötts årliga konsumentundersökning visar att svenskt kött förknippas med säker mat, kvalitet, bra djurskydd och svenska arbetstillfällen.

– Förflyttningen vi ser från tidigare år är att just mervärden blir allt viktigare när konsumenten gör val, framför allt hos kvinnor och yngre, säger Isabel Moretti, vd på Svenskt Kött.

Fler uppger att de är flexitarianer snarare än vegetarianer, det vill säga att de äter kött ibland.

Andelen som uppger att den främsta anledningen till att man sällan köper kött som styckad råvara är att man inte äter kött överhuvudtaget har minskat jämfört med tidigare år, från 30 procent till 13 procent i år. I stället uppges den främsta anledningen vara kopplad till miljöskäl. 

– En fundering är om vi passerat ”peak vegetarian” och att det i stället är fossilfritt som är på väg upp, säger Isabel Moretti.

Svenska konsumenter tycker att köttets ursprung är viktigt och köper i särklass mest av svenskt kött. Två av tre konsumenter uppger att de är beredda att betala mer för svenskt kött och hela 83 procent valde att köpa svenskt kött när de handlade senast.

– Det vi tar med oss från undersökningen är att framför allt att fortsätta jobba med att bibehålla svenska folkets förtroende för djurhållning och det svenska köttet, genom att sträva ännu mer mot en hållbar utveckling. Men också att berätta vidare om hur väl den svenska produktionen står sig vad gäller klimat- och miljöfrågorna, säger Isabel Moretti.

AGNETA RENMARK

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Nyhetsbrev Empack2019