Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Svenskarna äter för lite sjömat

Bara en av tre svenskar får i sig den mängd sjömat som Livsmedelsverket rekommenderar.
– Konsumenter har generellt uppfattningen att fisk och skaldjur är bra för hälsan men många känner en osäkerhet kring vilka arter som är bra att äta och hur ofta de kan ätas, säger Friederike Ziegler, forskare vid RISE.

Svenskarna äter för lite sjömat
Foto: Shutterstock.

Kommunicera mera

De båda forskningsrapporterna ”Svensk konsumtion av sjömat” och ”Frisk med fisk utan risk? Betydelsen av svensk konsumtion av sjömat för hälsa och miljö” visar att det finns en utmaning i kommunikationen kring fisk och skaldjur. Konsumenterna har för lite information om både hälsofördelar, hälsorisker och klimatpåverkan gällande olika arter och olika fångstmetoder för att aktivt kunna planera sin konsumtion.

Fisk och skaldjur är både hälsosamma och uthålliga livsmedel, men är också associerade med klimatpåverkan och gifter. Konsumenternas osäkerhet kan vara en bidragande orsak till att endast en av tre svenskar får i sig den mängd fisk och skaldjur som Livsmedelsverket rekommenderar, enligt två färska rapporter från två forskningsprojekt som genomförts av forskningsinstitutet RISE.

– En del arter, som till exempel sill, har låg miljöpåverkan och högt näringsinnehåll, medan andra, som havskräftan, har en relativt hög klimatpåverkan och lågt näringsinnehåll. De flesta arter har dock en betydligt lägre klimatpåverkan per näringsinnehåll än landbaserad djurproduktion, i synnerhet i jämförelse med rött kött, säger forskaren Friederike Ziegler vid RISE.

I Sverige äter vi årligen cirka 13 kilo fisk eller skaldjur per person och år, det vill säga en till två gånger per vecka, medan Livsmedelsverkets rekommendation är att vi ska äta fisk eller skaldjur två till tre gånger per vecka för att minska riskerna för kroniska sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, fetma och vissa cancerformer.

Konsumtionen av fisk och skaldjur är ojämnt fördelad med högre konsumtion bland äldre, män och personer med högre inkomst och utbildning.

– En av tre svenskar äter inte fisk och skaldjur alls. Och två av tre skulle behöva öka sin konsumtion av fisk och skaldjur både ur miljö- och hälsosynpunkt, säger Friederike Ziegler.

AGNETA RENMARK

Annons: Krav
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Skeppsbron 28, 4tr
111 30 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: