Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Svenskarna äter mindre kött men väljer mer svenskt

Konsumtionen av kött minskar i Sverige, det visar färsk statistik från Jordbruksverket för årets första halvår.
– De konsumenter som väljer att äta mindre kött och matfågel drar främst ner på sin konsumtion av importerat kött, säger Åsa Lannhard Öberg, jordbrukspolitisk utredare.

Svenskarna äter mindre kött men väljer mer svenskt
Nyslaktat svenskt kött från Gotlands slakteri. Foto: Karl Melander/Svenskt Kött.

Den svenska marknadsutvecklingen för kött under första halvåret av 2018 kan sammanfattas så här:

Produktionen av samtliga köttslag ökar. Över en längre tid har produktionen av nöt- och griskött minskat medan den ökat för lammkött och matfågel; under 2018 ökade dock produktionen av samtliga köttslag.

Svenskarna äter en större andel svenskt kött. Statistiken visar att trenden med ökad efterfrågan på svenskt kött och matfågel håller i sig. Ökningen i år är störst för nötkött där andelen svenskt kött av den totala förbrukningen gått från 51,8 till 54,9 procent.

Konsumtionen av kött minskar. Under 2017 sjönk förbrukningen konsumtionen av kött, uttryckt i slaktad vikt, med 2,2 kilo per person – eller 2,6 procent. Under 2018 har utvecklingen fortsatt och minskningen är för första halvåret omkring 1,5 procent.

Utrikeshandeln med kött minskar. Det gälle för båda riktningar. Handelsnettot förbättrades förra året genom ökad export och minskad import. Under första halvåret 2018 minskade både importen och exporten, undantaget exporten av matfågel som ökade. Minskad export kan förklaras av bland annat god inhemsk efterfrågan på svenskt kött.

Åsa Lannhard Öberg tror att motiven bakom en minskad köttkonsumtion varierar. Vissa konsumenter lockas av vegotrenden med nya proteinalternativ medan andra ändrar sina matvanor till följd av klimatengagemang, nya hälsorön eller av etiska skäl.

– Men att köttkonsumtionen förändras behöver inte bara innebära att konsumenter äter mindre kött utan även att vi väljer kött med olika mervärden – exempelvis kött från djur som fötts upp med låg antibiotikaanvändning eller där produktionen bedrivits med god hänsyn till djurens välfärd, säger hon.

Hur påverkade då torkan under den gångna sommaren köttkonsumtionen?

Jo, framförallt var det grillförbudet som gjorde att försäljningen av kött minskade. Men eftersom effekterna av torkan snarare blev påtagliga under juli och augusti än i juni, så är det andra faktorer än vädret som i första hand påverkat utvecklingen till och med juni.

– Hur foderbrist och grillförbud inverkade på produktion och konsumtion de senare sommarmånaderna beräknar vi längre fram i höst, säger Åsa Lannhard Öberg.

 

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Nyhetsbrev Empack2019