Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Svenskarna återvinner hellre än skippar köttet och mjölken

När svenska folket ska välja tre åtgärder som de är beredda att göra för klimatets skull hamnar maten först på fjärde plats. Det visar en ny undersökning som livsmedelsföretaget Oatly låtit göra kring svenskarnas livsstil och inställning till klimatet.

Svenskarna återvinner hellre än skippar köttet och mjölken
Foto: Shutterstock.

Visste du att...

...varje svensk skulle behöva minska sina utsläpp från dagens tio ton till max ett ton koldioxidekvivalenter per år för att klara FN:s klimatmål.

Livsmedel står för omkring en tredjedel av de svenska hushållens utsläpp. Men trots pågående klimatdebatt bryr sig bara varannan svensk om vilken klimatpåverkan maten de äter har. 

Det visar en ny undersökning som Sifo och Novus gjort kring svenskarnas livsstil och inställning till klimatet, på uppdrag av Oatly.

Undersökningen visar att nästan varannan svensk kan tänka sig att ändra sina kostvanor i största allmänhet för klimatets skull. Men bara 15 procent kan tänka sig att helt sluta äta kött, och 60 procent kan inte tänka sig att dra ned på mejeriprodukter.

Störst är intresset för att äta mer klimatsmart bland kvinnor och unga. 27 procent i gruppen 18-29 år kan tänka sig att äta enbart växtbaserat för klimatets skull.

När deltagarna i undersökningen får lista tre åtgärder som de är beredda att göra för klimatets skull är det inte den klimatsmarta maten som hamnar i topp utan återvinning av avfall:

  1. Att återvinna mitt avfall: 64%
  2. Att konsumera mindre generellt sett: 40%
  3. Att sluta köpa plastprodukter: 39%
  4. Att i mindre grad konsumera livsmedel med hög klimatpåverkan: 29%
  5. Att oftare välja alternativa transportmedel i stället för bilen: 25%
  6. Att flyga mer sällan: 24%
  7. Välja grön el: 21%
  8. Avstå från att skaffa barn/skaffa färre barn: 7%

AGNETA RENMARK

 

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Nyhetsbrev Bergstrom & Hellqvist wide