Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Svenskt Kött vill ha hårdare krav på djurvälfärd i offentliga upphandlingar

Branschorganisationen Svenskt Kött har kartlagt vilka krav Sveriges kommuner ställer när de upphandlar kött. Resultatet visar att bara hälften ställer krav på djurvälfärdsprogram.
– Det finns inga ursäkter för att inte servera hållbart producerat kött, säger Elisabet Qvarford, vd på Svenskt Kött.

Svenskt Kött vill ha hårdare krav på djurvälfärd i offentliga upphandlingar

Organisationen Svenskt Kött har under våren undersökt vilka krav som Sveriges kommuner ställer när de upphandlar kött.  Kartläggningen visar att en stor andel av kommunerna ställer krav på ursprungsmärkning (ca 90 procent), bedövning vid slakt (78 procent) och restriktiv antibiotikaanvändning (97 procent).

– Men vi ser att kommunerna i många fall kan ställa hårdare krav än vad de gör idag, vilket hade garanterat bättre kött, starkare djurskydd och en mer hållbar köttproduktion, säger Elisabet Qvarford, vd på Svenskt Kött.

Exempelvis är det mycket färre kommuner som ställer höga djurskyddskrav för nöt eller lamm jämfört med gris. Nio av tio kommuner ställer krav på förbud mot svanskupering, men knappt fem av tio kommuner ställer liknande djurskyddskrav för nöt eller lamm. Därutöver är det bara varannan kommun som ställer någon form av krav på djurvälfärdsprogram.

– Skillnaderna mellan krav på griskött å ena sidan och lamm- och nötkött åt andra sidan kan möjligtvis förklaras av att det länge funnits en medial debatt kring grisars levnadsvillkor, såsom svanskupering och fixering. Lamm och nötdjur hamnar däremot sällan i medias strålkastare, säger Elisabet Qvarford.

I dag är 40-50 procent av det kött som serveras i skolor och äldreomsorg importerat. Elisabet Qvarford menar att den höga andelen importerat kött visar att det finns stor potential att skärpa kraven vid offentlig upphandling. Och att sommarens katastroftillstånd borde bli en väckarklocka för regionala och lokala politiker att prioritera frågan högre, både på kort och lång sikt.

– På nationell nivå måste man underlätta genom tydliga lagar och regler och förstärka kunskapsarbetet. Svenska skattebetalares pengar bör inte spenderas på livsmedel som samma skattebetalare har valt bort när de själva handlar i matbutiken.

 

I Svenskt Kötts kartläggning av Sveriges kommuners arbete med upphandling av kött ingår samtliga län, och 192 kommuner har svarat på enkäten.

 

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Empack2019 Nyhetsbrev