Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Sydgrönt tar hjälp av solen

Med hjälp av 900 solpaneler på taket ska Sydgrönt börja producera egen el. Tanken är att solcellsanläggningen, som tas i drift nu i april, både ska minska klimatpåverkan och innebära en kostnadsbesparing på lite längre sikt.

Sydgrönt tar hjälp av solen
Sydgrönts solcellsanläggning med 900 paneler ska generera el motsvarande 48 bostadsvillor.

Mer om Sydgrönt

Sydgrönt är Sveriges största leverantör av svenskproducerad frukt och grönsaker och ägs av ett 80-tal sydsvenska odlare. Sydgrönt har också ett helägt dotterbolag, Sydlog, som möjliggör kortaste vägen från skörd till konsument.

Nu i veckan blev Sydgrönts nya solcellsanläggning med 900 solpaneler klar på företagets lagertak på Långeberga i Helsingborg. All elproduktion som solcellsanläggningen producerar ska användas till den egna lagerverksamheten och anläggningen kommer att producera mer än 15 procent av energibehovet på årsbasis.

– Vi jobbar mycket för en hållbar utveckling och en förnybar energiproduktion i vår verksamhet och köper sedan flera år tillbaka enbart grön el. Nu ser vi fram emot att också kunna producera vår egen el genom solkraft, säger Sara Berger, vd för Sydgrönt.

Anläggningens storlek är på 254 kilowatt och ska ge en beräknad koldioxidbesparing på cirka 82 ton per år, beräknat på snittproduktionsindex i det nordiska elnätet.

– Vi genomförde förra året en energikartläggning som visade att vår verksamhet är optimal för solceller, inte minst eftersom vår förbrukning är som störst på sommaren. Vissa månader kommer solcellerna att producera mer än en fjärdedel av elen som används i byggnaden, berättar Sara Berger, som hoppas att fler företag ska inspireras av satsningen. 

AGNETA RENMARK

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Nyhetsbrev