Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Tetra Pak tar hjälp av barnen för att öka återvinningen

I dag presenteras årets vinnare av Kartongmatchen, där nästan 14 000 skol- och förskolebarn tävlat för att öka återvinningen av dryckeskartonger i Sverige och Finland.
– Jag förstår inte varför inte alla återvinner. Jag menar, hur svårt kan det vara? säger Mikkel, fyra år, och en av dem som varit med.

Tetra Pak tar hjälp av barnen för att öka återvinningen

Sedan 2012 har drygt 220 000 barn deltagit i tävlingen som anordnas av Tetra Pak och Världsnaturfonden, WWF. Syftet är att sprida kunskap och engagemang bland unga kring frågor som berör miljö, hållbarhet och återvinning.

– Att återvinna är ett enkelt sätt att minska vår klimatpåverkan och gör att vi använder naturresurser på ett mer hållbart sätt. Genom Kartongmatchen engagerar Tetra Pak och WWF nästa generation att tidigt börja hushålla med jordens resurser, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

I Sverige och Finland återvinns ungefär var tredje dryckeskartong – en siffra som WWF och Tetra Pak vill öka med hjälp av tävlingen.

I årets upplaga av Kartongmatchen var första gången som tävlingen även kördes i Finland. I Sverige uppnådde de klasser som deltog en återvinningsgrad på 87 procent och i Finland 76 procent – ett tydligt bevis på att det går att öka återvinningen genom att inspirera, sprida kunskap och skapa engagemang.

– Att få möta barn och ungdomar och prata miljö och återvinning ger mig hopp om framtiden. Tävlingsbidragen visar att det finns ett starkt engagemang för återvinning bland barnen och att de finner mycket glädje i att göra goda val för miljön, säger Helena Lindh, projektledare för Kartongmatchen hos Tetra Pak.

AGNETA RENMARK

Annons: Bergström & Hellqvist
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Triolab Nyhetsbrev