Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Tetra Paks hållbarhetsdirektör: "Vi har en generation på oss"

Förpackningsmötesplatsen Empack har precis avslutats efter två intensiva dagar på Kistamässan i Stockholm, där hållbarhet och framtidens smarta innovationer var ett övergripande tema.
Livsmedel i fokus fick en pratstund med Erik Lindroth, hållbarhetsdirektör på Tetra Pak i Europa.

Tetra Paks hållbarhetsdirektör:
Foto: Tetra Pak.

Tetra Pak är världens största förpackningsföretag.

– Vårt innovationsarbete drivs framförallt av kundernas önskemål om hållbara lösningar, säger Erik Lindroth, hållbarhetsdirektör på Tetra Pak i Europa.

Inom de närmaste åren investerar företaget 30 miljoner euro för att skapa välfungerande sugrör av papper och 50 miljoner euro på skruvkorkar av plast som sitter kvar på förpackningen. Enligt EU:s plastdirektiv måste plastsugrören vara avvecklade år 2021 och de lösa skruvkorkarna vara borta år 2024.  

”Klimateffektiv, cirkulär ekonomi” eller ”low-carbon circular economy” är begreppen som styr företagets innovationsarbete. Det ställer höga krav hela vägen från råvaran, den ska vara förnybar och växtbaserad, till hur materialen kan användas efter återvinningen. Förpackningarna ska vara transporteffektiva och fungera i konsumentens vardag. De ska även skydda innehållet på bästa sätt för att minska matsvinnet, vara lätta att lämna till återvinning och återanvändas på ett klimateffektivt sätt.

– Med low-carbon circular economy har vi fått en övergripande filosofi som konkretiserar vårt innovations- och utvecklingsarbete. Som bekant är det enklare att fokusera på en fråga eller en utmaning i taget men om vi ska göra skillnad så måste vi arbeta med flera frågor samtidigt, säger Erik Lindroth.

Han är positivt överraskad av hur snabbt det går att åstadkomma förändringar med de hållbara innovationerna. Tetra Pak var till exempel först i världen med en helt förnybar dryckeskartong med plastlaminat och kork som är tillverkade av växtbaserad plast. Kartongen har funnits på marknaden i fem år och i dag är mer än hälften av alla plastkorkar på förpackningar i Sverige tillverkade av växtbaserad plast. Den framställs av bioetanol som tillverkas av sockerrör, är lika tålig som plast som är tillverkad av fossil råvara men ger en lägre klimatpåverkan.

– Vi har en generation på oss att avveckla den fossila ekonomin. Då måste förändringarna börja genast och vi måste utveckla flera växtbaserade material.

Erik Lindroth arbetar deltid som forskare. I den uppgiften undersöker han hur företag kan skapa värde i sin strävan att arbeta hållbart.

– Företag kan utveckla en efterfrågan på sina hållbara produkter och det är vad vi försöker göra på Tetra Pak. Våra kunder förväntar sig lösningar som hjälper dem och då måste våra innovationer gå i den riktningen.

På samma sätt arbetar Tetra Pak för att underlätta för konsumenterna att välja hållbara alternativ och att lämna tomförpackningarna till återvinning. Företagets konsumentundersökningar visar att en växande andel av konsumenterna är mycket engagerade i hållbarhetsfrågorna men samtidigt är det ännu fler som inte bryr sig.

– Det finns myter om att det inte spelar någon roll om man återvinner sina förpackningar och dessa sprids av de oengagerade konsumenterna. I Sverige har vi ett väl fungerande återvinningssystem men tekniken måste utvecklas, framförallt för återvinning av plast och aluminium och detta arbetar vi med nu tillsammans med Veolia i Europa.

En specifik utmaning som pågår just nu är att hitta ett fossilfritt, plastbaserat alternativ till aluminium som barriär i aseptiska förpackningar.

– Svårigheten är att hitta en lösning som ger tillräckligt lång hållbarhet. Att förvara exempelvis juice eller krossade tomater i aseptiska förpackningar innebär redan en låg klimatbelastning eftersom dessa har lång hållbarhet och kan förvaras i rumstemperatur, men nu vi måste ta det ett steg vidare.

Vad säger du till dem som tycker att livsmedelsförpackningar är onödiga, oavsett hur de är tillverkade?

– Förpackningen har inte något värde i sig, det är en tjänst som ska ta ett livsmedel på ett säkert sätt från produktionen till konsumtionen. Om vi tar bort den så ökar matsvinnet. I dag slängs ungefär en femtedel av all mat som tillverkas, det är ohållbart. Vad gäller klimatbelastningen måste man alltid beakta flera faktorer och inte bara stirra sig blind på en enda.

ANNA K SJÖGREN

 

 

 

 

 

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Skeppsbron 28, 4tr
111 30 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: