Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Tillsatt socker påverkar intaget av vitaminer och mineraler

Ju mer socker vi äter, desto färre vitaminer och mineraler får vi i oss. Det visar ny forskning från Lunds universitets Diabetescentrum.

Tillsatt socker påverkar intaget av vitaminer och mineraler
Gott om tillsatt socker. Foto: Shutterstock.

Mer om socker

Enligt de Nordiska näringsrekommendationerna bör mängden tillsatt socker begränsas till tio procent av energiintaget. Högt intag av socker är kopplat till sjukdomar som karies, fetma, typ 2-diabetes och hjärt- kärlsjukdomar.

I studien, som publiceras i tidskriften Nutrition & Metabolism, har forskarna studerat effekten av tillsatt socker (alltså sådant som tillsätts vid framställning eller tillverkning av mat och dryck) i relation till intaget av mikronutrienter i form av vitaminer och mineraler.

– Vi har studerat vilken betydelse det tillsatta sockret har sett till den totala kostkvaliteten, säger Esther González-Padilla, läkare och doktorand i nutritionsepidemiologi vid Lunds universitet.

Studien baseras på insamlad data från två stora svenska befolkningsstudier. Hur mycket tillsatt socker varje individ åt uppskattades genom att mäta den totala mängden monosackarider (huvudsakligen glukos och fruktos) och sackaros i kosten som helhet och därefter dra ifrån mängden sockerarter från intag av frukt och bär, fruktjuice och grönsaker (de största källorna till naturligt förekommande socker).

Energiintaget som utgjordes av det tillsatta sockret räknades ut och deltagarna delades in i sex grupper utifrån hur stor del av det totala energiintaget som kom från tillsatt socker. Därefter jämförde de med intaget av nio olika mikronutrienter; kalcium, folat, järn, magnesium, kalium, selen, vitamin C, vitamin D och zink.

Forskarna observerade ett omvänt förhållande mellan intaget av tillsatt socker och det dagliga intaget av alla nio vitaminer och mineraler i båda grupperna; ju mer tillsatt socker deltagarna åt, desto mindre vitaminer och mineraler fick de i sig.

AGNETA RENMARK

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Skeppsbron 28, 4tr
111 30 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: