Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Uppdaterad vägledning till informationsförordningen

Livsmedelsverket har uppdaterat vägledningen till informationsförordningen.

Informationsförordningen har tillämpats sedan 2014 och anger hur livsmedel ska märkas. Nu har hela vägledningen till informationsförordningen gåtts igenom och oklarheter har förtydligats.

Några av de avsnitt som lagts till eller förtydligats:

• Ursprungsmärkning av kött, där det finns krav på det. Avsnitt 3.26 
• Datum för minsta hållbarhet och hur bäst före-dag ska tolkas. Avsnitt 3.24.1.

Tolkningen i vägledningen grundar sig på hur konsumenten förstår märkningen med ”bäst före”. De flesta konsumenter uppfattar att ett livsmedel är bäst fram till och med det datum som är angivet.

"Vi har förtydligat sådant där vi får många frågor. Ändringarna är markerade med ett streck i vänstermarginalen så att de ska vara lätt kan hitta dem." Det skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande.

 Vägledning till informationsförordningen

Taggar

comments powered by Disqus
Annons: Morgondoppet2018
Annons: