Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Uppmaning till branschen: "Gör det klimatsmarta valet enklare"

Brist på bra alternativ försvårar för konsumenterna att välja klimatsmart, enligt en färsk rapport från Konsumentverket. En direkt uppmaning till hela livsmedelsbranschen är bland annat att sluta framställa det vegetariska utbudet som "alternativ" eller "specialkost".

Uppmaning till branschen:
Vegetariskt för alla. Foto: Shutterstock.

Matens miljöpåverkan är stor och det behövs stora förändringar i livsmedelskonsumtionen för att klara FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030.

Men konsumenterna har svårt att göra hållbara val i butik och på restaurang, enligt en analys som forskare vid SLU gjort på uppdrag av Konsumentverket.

Forskarna pekar på branschens ansvar att underlätta för konsumenterna genom att skapa bättre valmöjligheter. Konkret handlar det om en större andel hållbart kött i köttdisken och på restaurangmenyerna. Och ett bättre utbud av goda, mättande, vegetariska – och inte minst hälsosamma – alternativ.

– Det här är en viktig rapport som pekar på hur komplex frågan är. Att minska köttkonsumtionen och äta mer växtbaserat är inte bara avgörande för miljön utan även bra för hälsan, säger Annica Sohlström, generaldirektör för Livsmedelsverket, i en kommentar.

 Här är några av rapportförfattarnas förbättringsförslag:

  • En branschöverenskommelse om hållbart kött där dagligvaruhandeln gemensamt säkerställer att alla köttprodukter de säljer uppfyller högt ställda hållbarhetskrav.
  • Förbättrat vegetariskt utbud i butik och restaurang. Utbudet av goda, mättande vegetariska produkter och rätter behöver förbättras. Presentationerna av rätterna behöver också förändras, då de i dag ofta framställs som just alternativ eller specialkost.
  • Förbättrat utbud av naturbeteskött. Ett ökat utbud går hand i hand med bevarande av naturbetesmarker och ökad biologisk mångfald.
  • Fler möjligheter att välja mindre mängd kött, både på restaurang och i butik.

AGNETA RENMARK

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Nyhetsbrev Bergstrom & Hellqvist wide