Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Varannan svensk slänger mindre mat än för ett år sedan

Varannan svensk bestämmer sig redan i affären för att inte slänga mat och 63 procent vill veta mer om hur de ska sluta slänga så mycket mat.

Varannan svensk slänger mindre mat än för ett år sedan
47 procent av svenskarna bestämmer sig redan i affären för att man inte ska slänga någon mat.

Med anledning av regeringens nya livsmedelsstrategi har Prat PR i samarbete med Yougov undersökt vad konsumenter har för inställning kring matsvinn och matsäkerhet. Resultaten visar att det finns mycket kvar att göra för att minska matsvinnet och för att öka konsumenternas förtroende för svenska och importerade livsmedel.

– Vår undersökning visar att många konsumenter tycker att de vet för lite om hur de ska göra, vad som är rätt och fel när det gäller livsmedel, vanor och ansvar. Och man efterlyser riktlinjer och guidning från landets myndigheter inom livsmedel och från livsmedelshandeln, säger Gabriella Finnborg, vd på Prat PR.

Frågorna som ställde var:
Varför slänger vi svenskar så mycket mat?
Litar svenskarna på matkvaliteten?

Nästan hälften, 47 procent, bestämmer sig redan i affären för att man inte ska slänga någon mat genom att planera sin inköp bättre. 32 procent köper bara det som man tänker äta upp. 22 procent köper mindre förpackningar för att slippa slänga mat som inte blir uppäten.

Enligt Statistiska centralbyrån slänger svenska hushåll en halv miljon ton ätbar mat och dryck varje år, det blir drygt 50 kilo per person och år eller ett kilo per person och vecka. 28 kilo mat hamnar i soporna och 26 kilo hamnar i avloppet.

Undersökningen visar att nästan hälften av alla svenskar, 48 procent, slänger lika mycket mat nu som de gjorde för ett år sedan, medan 44 procent slänger mindre mat nu.
• 63 procent vill veta mer om hur de ska sluta slänga så mycket mat.
• 81 procent vill slänga mindre för att det är ekonomiskt slöseri att slänga mat.
• 57 procent vill slänga mindre för att det vore bättre för miljön.
• 24 procent vill att maten ska räcka till fler människor på jorden, istället för att några slänger mat.
• 57 procent vill göra något för att sluta slänga mat, medan 31 procent inte vill göra något.

Det är många som aktivt väljer att hushålla bättre med den mat som köpts. Enligt undersökningen är det 70 procent som tar vara på matrester och fryser in mat.

• 59 procent slänger mat om den är dålig och inte för att ”bäst före”-datumet är passerat.
• 47 procent har koll på maten i kylen och låter inget bli så gammalt att det måste slängas.

När det gäller matsäkerhet vill 81 procent att det ska vara rena och äkta råvaror. Livsmedlen ska ha ursprungsmärkning (77 procent) och vara närproducerade (65 procent).

Bara var tredje svensk (32 procent) har förtroende för svensk livsmedelsindustri och endast 16 procent har förtroende för importerade livsmedel.

Svenskar litar mer på att svenska livsmedel har korrekta innehållsförteckningar, är ekologiska när det anges, har korrekt ursprungsmärkning och rimliga mängder salt i sina produkter, än importerade. Däremot har svenskarna sämre förtroende för svensk livsmedelsindustri när det gäller besprutning, tillsatser, transfetter, färgämnen och sockermängder.

–Det finns mycket kvar att göra för att öka konsumenternas trygghet och säkerhet när det gäller förtroende för livsmedel både från regeringens håll med riktlinjer och lagar, och från livsmedelsbranschen i fråga om insatser för ökad transparens och information, säger Gabriella Finnborg.

Fakta: Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 1-3 februari 2017 har sammanlagt 1011 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige.

Källa: Prat PR

comments powered by Disqus
Annons: Morgondoppet2018
Annons: