Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Vårbudget: Livsmedelsbranschen saknar kraftfulla åtgärder

Regeringens vårändringsbudget, som presenterades tidigare i dag, innehåller flera satsningar riktade mot livsmedelsbranschen. Men Livsmedelsföretagen vill ha mer långsiktiga och omfattande åtgärder för att stärka den svenska livsmedelsproduktionen.

Vårbudget: Livsmedelsbranschen saknar kraftfulla åtgärder

De övergripande satsningarna i regeringens vårändringsbudget syftar till att fler ska komma i arbete, att skapa ”ett fossilfritt föregångsland”, att hela landet ska växa och att välfärden ska stärkas.

Som ett led i detta vill regeringen fortsätta att utveckla satsningen på att öka svensk export med totalt 65 miljoner, varav 5 miljoner öronmärks för just livsmedelsexporten.

– Det finns en stor potential i svensk livsmedelsexport och är också något som kan ge jobb i hela landet. Våra livsmedel håller hög kvalitet och produceras på ett miljövänligt och för djuren bra sätt, sa Magdalena Andersson, när hon presenterade budgeten i morse.

Livsmedelsföretagen välkomnar att satsningen på att livsmedelsexport fortsätter, men menar att Sverige ligger långt efter mer framgångsrika länder som Irland och Danmark vad gäller dedikerade livsmedelsfrämjare utomlands.

– Regeringens egen myndighet, Jordbruksverket, konstaterade nyligen att konkurrenskraften och lönsamheten i svensk livsmedelsindustri kraftigt försämrats de senaste tio åren, och det är något vi har varnat för ett flertal gånger. För att vända den negativa trenden och för att svenska företag på riktigt ska kunna konkurrera med omvärlden behövs omfattande satsningar på kunskap, innovation och forskning, men tyvärr saknas det i den här budgeten, säger Rasmus Bäckström, export- och delbranschansvarig på Livsmedelsföretagen.

Flera av satsningarna riktas till det svenska lantbruket, där regeringen avsätter 350 miljoner kronor i stöd till lantbrukare som drabbades av torkan. Detta välkomnas av Lantbrukarnas Riksförbund, LRF:

– Flerpartiuppgörelsen kring budgeten gör att landsbygdsfrågorna får ett tydligare fokus än tidigare. De extra 350 miljoner i stöd till lantbrukare som drabbades av torkan är välkomna. Vi ser också satsningar på jobbtillväxt på landsbygden, exempelvis pengarna till enskilda vägar och bredband, även om vägunderhållet skulle behöva betydligt större satsningar, säger förbundsordförande Palle Borgström.

AGNETA RENMARK

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Empack2019 Nyhetsbrev