Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

"Vi måste bli bättre på att individanpassat mat och måltider"

Skräddarsydda livsmedelsförpackningar, matvandringar i butik och subventionerade matkassar med måltider för hela dygnet.
Det är bara några av alla idéer som tagits fram under samarbetsprojektet Nollvision för undernäring hos äldre.
Livsmedel i fokus talar med Martina Avasoo Barte, projektledare på Livsmedelsakademin som koordinerar projektet.

Fotomontage: Vendela Kjerner.

Mer om Nollvisionen

Nollvisionen för undernäring hos äldre ska ta fram en nationell strategi för att få bort undernäring hos äldre genom att koppla ihop ett väl fungerande ekosystem runt den äldre individen. Projektet drivs av Livsmedelsakademin ihop med Kävlinge kommun, Region Skåne, Kristianstad högskola, Orkla, Fazer, Findus och Oatly. Inom projektet har det hittills hållits tre innovationsmöten tillsammans med initierade och kunniga personer för att komma tillrätta med undernäringen hos äldre som bor hemma.

En kvarts miljon äldre människor lider av undernäring här i Sverige, eller riskerar att bli undernärda i sina egna hem. Ensamhet är en starkt bidragande orsak, men också bristen på samarbete mellan offentlig sektor, matleverantörer, livsmedelsproducenter och handel.

Det här ska Nollvision för undernäring hos äldre försöka ändra på, ett projekt som drivs av Livsmedelsakademin i samarbete med Kävlinge kommun, Region Skåne och Kristianstad högskola, samt en handfull livsmedelsföretag såsom Mathem, Orkla, Fazer, Findus och Oatly.

– Andelen äldre blir allt fler, nästan två miljoner svenskar är över 65 år. De allra flesta äldre bor kvar hemma och det är dem vi har valt att fokusera på då de har en ökad risk för att bli undernärda, säger Martina Avasoo Barte.

Projektet startade i december och det är Vinnova som står för finansieringen. Under våren har man arrangerat tre olika ”innovationsgillen” för att öka den gemensamma kunskapen om både utmaningar och möjligheter till lösningar. Här har både livsmedelsföretag, pensionärsorganisationer, hemtjänst och forskare inom geriatrik deltagit; målet är att öka samarbetet mellan offentlig och privat sektor ”och kunna bygga upp ett fungerande ekosystem kring den äldre”, som Martina Avasoo Barte uttrycker saken.

Vilka är de största utmaningarna?

– Att öka kunskapen om åldrande och mat och medvetandegöra undernäringens konsekvenser. Det handlar också om att motverka ensamhet vid måltider och att bli bättre på att individanpassa mat och måltider.

– Vi vill koppla ihop olika aktörer och hitta nya lösningar och har talat om allt från att vården ska kunna skriva ut mat på recept, till att ta fram en måltidsdejtingapp så att människor kan hitta sällskap när de ska äta.

Vad kan livsmedelsindustrin göra?

– Bland annat skulle man kunna ta fram mer lättöppnade förpackningar, anpassade portionsstorlekar, utbilda i butik och helt enkelt rikta sig mot den här målgruppen i handeln tydligare, säger Martina Avasoo Barte.

Hon talar gärna om så kallade ”minimål”:

– Äldre människor kan ha sämre aptit och kanske varken äter en rejäl lunch eller stor middag. Det kan i stället vara enklare att få i sig många små, näringstäta måltider fördelade över hela dagen.

Innebär det att det även behövs nya typer av produkter?

– Det pratas mycket om behovet av att innovera nya proteinrika livsmedel som är särskilt riktade till äldre men egentligen finns redan de här produkterna inom livsmedelsindustrin. Problemet är att det är så svårt att få snurr på dem. Där behöver man hitta nya kanaler och distributionssätt, och handeln måste bli bättre på att inspirera och synliggöra livsmedel som är bra för äldre, säger Martina Avasoo Barte, och nämner möjligheten att arrangera särskilda ”matvandringar” i butiken för att hjälpa de äldre att hitta både mat och inspiration.

Behöver man äta annorlunda för att man blir äldre?

– Ja, man har bland annat ett större näringsbehov för att inte tappa muskelmassa. Tyvärr har många ett skevt förhållningssätt här och blir glada när de går ned i vikt när man kanske kämpat med olika dieter hela livet. Men om man gör det efter att man fyllt 70 år så är det sällan ett tecken på något bra. Här behövs en attitydförändring och ökad kunskapsnivå i samhället.

Vad händer framåt i det här projektet?

– Just nu håller vi på att sätta ihop en prioriteringslista över vad som behöver göras och signa upp företag och andra aktörer som vill ingå i det fortsatta arbetet. I september skickar vi in en ny ansökan till Vinnova och sedan hoppas vi kunna vara igång snart igen. Det här är en fråga som är oerhört viktig. Vi söker både företag, entreprenörer och organisationer som är intresserade av att vara med.

AGNETA RENMARK

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Empack2019 Nyhetsbrev