Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Vildsvin på menyn under Vättern runt

Vätternrundan satsar på svensk mat i samarbete med LRF. Här finns möjlighet att träffa bönder och samtala om kvalitet, djuromsorg och värdet av att välja riktigt bra råvaror.

Vildsvin på menyn under Vättern runt

LRF: "Lokalt är hållbart"

Lokalproducerad mat är klimatsmart: 70 procent av växthusgaserna kommer från importerad mat. Svenskt nötkött på grillen är bästa valet: Utsläppen från svenskt nötkött är 25 procent lägre än medelproduktionen i EU. Utsläppen från produktionen i EU är cirka 60 procent lägre än den globala medelproduktionen. Sverige är världsledande i god djurhållning: En gris som mår bra är mindre sjuk. Sverige använder minst antibiotika av alla EU-länder. Svensk mjölkproduktion ger 44 procent lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med världssnittet.

Väldens största cykelfest har rullat igång med bland annat Halvvättern och Tjejvättern nu i helgen och med originalet på 30 mil under den kommande helgen. Totalt deltar närmare 38 000 startande.

I år har maten fått en given plats i hållbarhetsarbetet vid evenemanget, där LRF gör en storsatsning för att tala om mervärdet av att välja svensk mat och lokalproducerade råvaror.

– Vi har lantbrukare och lokala producenter i världsklass, säger Erik Erjeby, regionchef för LRF Östergötland.

Med stöd av den nationella och regionala livsmedelsstrategin ska medvetenheten hos konsumenterna höjas och på sikt även öka den lokala livsmedelsproduktionen.

På plats finns flera bönder, som berättar varför de arbetar med livsmedel och hur ett modernt lantbruk fungerar. Bland annat gästas LRF:s monter av Östgötakocken Thomas Collin som lagar inspirerande mat med lokala råvaror på ett innovativt sätt – såsom exempelvis kebab på vildsvin.

– Östergötland har många skickliga producenter. Vi har naturbeteskött, äggproducenter, potatisodlare, grisgårdar och en riktig kornbod. När man köper regionala matvaror gör man något bra för klimatet samtidigt som man också gynnar den lokala företagsamheten, lantbrukarna i närområdet, säger regionordförande Peter Borring, regionordförande i LRF.

AGNETA RENMARK

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Nyhetsbrev Empack2019