Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

WWF ger rött ljus för makrill, Östersjötorsk och nordhavsräkor

Tillståndet för fyra av våra tio vanligaste matfiskar har försämrats.
Det visar årets upplaga av Världsnaturfondens konsumentguide för fisk och skaldjur som presenteras i dag. Östersjötorsken får fortsatt rött ljus i sällskap av makrillen och nordhavsräkor.

WWF ger rött ljus för makrill, Östersjötorsk och nordhavsräkor
Makrill hamnar på rött ljus i WWF:s nya fiskguide. Foto: Scandinavian Fishing Yearbook.

Mer om Fiskguiden

WWF:s konsumentguide för fisk och skaldjur ges ut digitalt på hemsidan och via app. Den lanserades första gången i Sverige 2002 som en hjälp för konsumenter, dagligvaruhandel och restauranger att göra hållbara val av fisk. Guiden är en del av arbetet för att värna hållbara marina ekosystem och stoppa utfiskningen av våra vatten.

– Om vi ska kunna äta fisk med gott samvete i framtiden måste politikerna ta krafttag och kontrollen skärpas. I dag är överfisket 40 procent i Nordostatlanten, 50 procent i Östersjön och 90 procent i Medelhavet, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

I den nya fiskguiden byter torsken i Norska havet och Barents hav färg från grönt till gult. Nordhavsräkan får rött ljus överallt i Nordostatlanten utom i Barents hav, Norska havet, Grönland och Island (et är i första hand överfiske, dumpning av småräkor i havet, otydlig förvaltning och kontroll som ligger bakom).

Även räkfisket utanför Kanada ser en försämring och går från grönt till gult ljus. Sill trålad vid Irland och Skottland går från grönt till gult ljus. Makrillen från Nordostatlanten som fiskas med garn hamnar på rött ljus och har dessutom förlorat sin MSC-certifiering.

– Det är tydligt att man misslyckats med förvaltningen. Makrillbestånden överfiskas och nu har MSC-certifieringen dragits in. Kvoter sätts kortsiktigt högre än de vetenskapliga råden trots forskarnas varningar, säger Karin Glaumann, fiskexpert på WWF.

WWF:s bedömning baseras på tre kriterier: Hur bestånden mår, om förvaltningen och kontrollen är effektiv, och fiskets påverkan på ekosystemet. För odlade arter granskas var fodret kommer ifrån, odlingssättet och miljöpåverkan från odlingen.

Fiskar som visar en positiv utveckling är plattfiskar som rödspätta, rödtunga och piggvar i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön.

Trålad rödspätta från Östersjön går dock från gult till rött ljus. 

– Kraven på ett ansvarsfullt fiske ökar i Sverige och hela Europa. Förvaltningen och kontrollen måste säkras liksom spårbarheten från hav till bord. Livsmedelskedjorna, inköpare och restauranger kan bidra genom att sluta sälja arter med rött ljus och öka andelen fiskprodukter med grönt ljus, säger Karin Glaumann.

AGNETA RENMARK

Annons: Krav
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Skeppsbron 28, 4tr
111 30 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: